SCUOLA PRIMARIA ELIA
1^ A     –      2^ A     –     3^A      –     4^A      –     5^A
==============================================
SCUOLA PRIMA RODARI
1^A     –     2^A     –    3^A     –     4^A     –     5^A
==============================================
SCUOLA PRIMARIA GIULIETTI
1^A    –    2^A    –    3^ A     –    4^ A    –    5^A
==============================================
SCUOLA PRIMARIA SPERANDEI
CLASSI 1^     –    CLASSI 2^      –    CLASSI 3^     –    CLASSI 4^     –    CLASSI 5^
==============================================

==============================================
SCUOLA SECONDARIA 1° grado RENALDINI
CLASSI 1^     –      CLASSI 2^     –      CLASSI 3^
==============================================
SCUOLA SECONDARIA 1° grado PELLICO
CLASSI 1^    –    CLASSI 2^    –    CLASSI 3^